FTL značeníVelmi důležitý je zdroj světla. Tam kde nedojde k dostatečnému nasvícení nebude ani svítivost značky oslňující. Nejvhodnější je denní světlo a zářivkové osvětlení. žárovkou nelze dosáhnout maximálního efektu. Intenzivní svítivost vykazuje asi 30 min., pak postupně snižuje svou intenzitu a ještě po 10 hodinách je značka ve tmě rozeznatelná. Námi vyrobené fotolumuniscenční značení vyhovuje požadavkům zák. č.22/1997 Sb., nař. vlády č. 11/2002 Sb., a ČSN ISO 3864. Bylo provedeno posouzení shody ve VÚBP Praha. Prohlášení o shodě zasíláme spolu s každou zakázkou. Rozměr 210x105 máme skladem, ostatní rozměry vyrobíme na zakázku. Je možné vyrobit i jiné značení za použití této svítivé barvy. Používáme kvlitní barvy německého výrobce jež splňují požadavky a rovněž i hodnoty předepsané normou DIN 67 510 .Copyright © Kprint s. r. o. 2009.